Bursa Vergi Avukatı

Bursa Vergi Avukatı duyulan gereksinim yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada artmaktadır.

Türkiye’de Vergi Avukatı ve Vergi Denetimi aynı zamanda mali müşavir ve Yeminli Mali Müşavir de olabilmektedir. Bu kanuni hak Vergi Avukatları için oldukça önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi Avukatı aşağıda belirtilen faaliyet konularını takip eder;

Vergi Avukatı şirketin güncel vergi sorunlarını ve ileride karşılaşabileceği potansiyel vergi risklerine karşı hizmette bulunur

Vergi Davaları
Bursa Vergi Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar

Bursa Vergi Avukatı: Vergi Daireleri ile Yaşanan Hukuki Problemlerin Çözümü

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Teni Türk ticaret Kanunu kapsamlı içeriğiyle, ülkemizin ekonomik düzenine yeni bir soluk getirecektir. Şirketlerin esas sözleşmelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihin olan 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren on sekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir.

Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Denetim hizmeti Esas sözleşmede bulunması zorunlu olan içerik Kanun’un 339/2’inci maddesinde sayılmış olup aşağıdaki gibidir:

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer
Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu
Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları
Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir